Zbatimi efektiv i masave për kthimin e pasurisë në Ballkanin Perëndimor: vështrim i përgjithshëm i metodologjisë rajonale të monitorimit, standardet kryesore dhe rastet e studimit të praktikave të mira
Zbatimi efektiv i masave për kthimin e pasurisë në Ballkanin Perëndimor: vështrimi i përgjithshëm i metodologjisë rajonale të monitorimit, standardet kryesore dhe rastet e studimit të praktikave të mira” është zhvilluar në kuadër të projektit rajonal

Botuesi(t): Qendra për Këshillim për të Drejtat Individuale në Evropë (AIRE) Nisma Rajonale Kundër Korrupsionit (RAI)

Autori(ët): Znj.Biljana Braithwaite, Z. Vladan Joksimović, Znj. Desislava Gotskova

Viti i botimit: 2020

SHKARKO PUBLIKIMIN