Регионална конференция за възстановяването на активи, организирана от Центъра AIRE за Западните Балкани в сътрудничество с Регионалната антикорупционна инициатива
Published on: ноември 5, 2021
| EN | RO |

Центърът за консултации за индивидуалните права AIRE за Западните Балкани в сътрудничество с Регионалната антикорупционна инициатива (RAI) организира в хибриден формат Регионална конференция, посветена на ефективното възстановяване на активи в съответствие с европейските стандарти. Регионалната конференция бе подкрепена от Министерството на правосъдието на Северна Македония и Фонда на Обединеното кралство за конфликти, стабилност и сигурност (UKCSSF).

Специален гост говорител беше съдия Роберт Спано, председател на Европейския съд по правата на човека. Представяния бяха направени от съдии, прокурори и представители на правни факултети от Западните Балкани.

Г-жа Биляна Брейтуейт, директор на Центъра AIRE за Западните Балкани, отбеляза във встъпителното си слово, че възстановяването на активи укрепва общественото доверие в институциите и представлява важен аспект от усилията за поддържане на върховенството на закона в региона.

Посланикът на Обединеното кралство в Република Северна Македония Н.Пр. Рейчъл Галоуей изрази надеждите си, че конференцията ще доведе до повече практическо сътрудничество на национално и международно ниво между правоприлагащите органи с оглед проследяване на изпирането на пари и възстановяване на откраднати активи.

Г-жа Десислава Гоцкова, ръководител на Секретариата на RAI, подчерта ангажимента на AIRE и RAI с подкрепата на правителството на Обединеното кралство да работят с известни международни експерти, съдии, прокурори и професионалисти в областта на възстановяването на активи в ЮИЕ за обмен на добри практики и опит и за разширяване на познанията им.

Съдия Роберт Спано изтъкна, че корупцията застрашава върховенството на правото, демокрацията и правата на човека, както и стабилността на демократичните институции и моралните устои на обществото.

Над 150 участници в Скопие и онлайн имаха възможност да се запознаят по-добре с международните и регионалните гледни точки относно възстановяването на активи чрез два конферентни панела, насочени към въпросите на конфискацията на облаги от престъпна дейност и към средствата за ефективна борба срещу противозаконното финансиране.