Зона за членове

Ресурси

Борба с корупцията и организираната престъпност в Западните Балкани чрез укрепване на регионалното сътрудничество при възстановяване на активи

Последни новини

Годишна конференция на випускниците събра специалисти в областта на възстановяването на активи от ЮИЕ в Тирана

Днес Тирана бе център на регионалното сътрудничество между експертите в областта на възстановяването на активи, тъй като Конференцията на преминалите обучения за възстановяване на активи събра повече от 70 професионалисти от Югоизточна Европа, както и експерти от...

повече информация
Лазарова Трайковска: Законите дават възможност за конфискация, но на практика тя се осъществява много трудно

Лазарова Трайковска: Законите дават възможност за конфискация, но на практика тя се осъществява много трудно

„Проблемът е, че Наказателнопроцесуалният закон и Наказателният кодекс дават възможност за конфискация на имущество, придобито по престъпен начин, но на практика това е много трудно,“ сподели върховният съдия Миряна Лазарова Трайковска в предаването „Сутрешен...

повече информация

Регионална конференция за възстановяването на активи, организирана от Центъра AIRE за Западните Балкани в сътрудничество с Регионалната антикорупционна инициатива

Центърът за консултации за индивидуалните права AIRE за Западните Балкани в сътрудничество с Регионалната антикорупционна инициатива (RAI) организира в хибриден формат Регионална конференция, посветена на ефективното възстановяване на активи в съответствие с...

повече информация

За платформата

Ефективното прилагане на законодателството е невъзможно без споделяне на знания и опит. Центърът AIRE и RAI си поставят като основен приоритет да съберат заедно съдии, прокурори и експерти, работещи в областта на възстановяването на активи. Тези усилия направиха явна необходимостта от създаване на Платформата за възстановяване на активи.

Ефективното прилагане на националното законодателство и международните стандарти е решаващ аспект от борбата срещу престъпността и играе важна роля за изграждане на обществено доверие в националните и международните институции. Регионалната платформа за възстановяване на активи е инструмент, създаден за работещите в областта, но може да бъде полезна и на академичните среди, на лица с правомощия за вземане на решения, на журналисти и на студенти, като им осигурява достъп до ресурси и актуална информация за новостите в региона.

Платформата има за цел:

да улесни комуникацията и обмена на добри практики сред работещите в областта на възстановяването на активи,

да осигури достъп до насоки и ресурси, както и

да се превърне в инструмент за застъпничество с оглед насърчаване на идеи и инициативи за укрепване на върховенството на закона и борбата с организираната престъпност и корупцията.

Чрез платформата бихме искали да осигурим по-добра връзка с обществеността и да спомогнем за подобряване на информираността за възстановяването на активи като ключов инструмент в борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Като онлайн инструмент Платформата подкрепя работата на Мрежата за ВА.

За проекта

Борба с корупцията и организираната престъпност в Западните Балкани чрез укрепване на регионалното сътрудничество при възстановяване на активи
С подкрепата на правителството на Обединеното кралство, Центърът AIRE реализира в сътрудничество със Секретариата на RAI тригодишен проект на тема „Борба с корупцията и организираната престъпност в Западните Балкани чрез укрепване на регионалното сътрудничество при възстановяване на активи“.

Проектът обхваща следните юрисдикции: Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна Гора, Северна Македония и Сърбия с участието на България, Хърватия, Молдова и Румъния.

Проектът за възстановяване на активи в региона ще акцентира върху:

Укрепване на програмите за изграждане на капацитет в ключови институции и по-специално чрез установяване и споделяне на добри практики и поуки

Насърчаване на регионално и международно сътрудничество в процеса на възстановяване на активи

Мониторинг на ефективното прилагане на мерките за възстановяване на активи в региона

Представяне на успешни истории и добри практики в региона

 

 

Дейностите включват:

Създаване на регионална мрежа на професионалисти в областта на възстановяването на активи, за да може да продължи нарастването на комуникациите, диалогът и сътрудничеството в региона, с което да се спомогне за приемането на съответните международни стандарти.

Подкрепа за преговорите между юрисдикции относно обхватни двустранни и многостранни споразумения за разпределение на активи, които отговарят на международните конвенции и добри практики.

Разработване и застъпничество за приемането на стандартизиран модел за събиране и анализ на статистически данни в Западните Балкани.

Програми за изграждане на капацитет в ключови институции и по-специално чрез установяване и споделяне на добри практики и поуки.