Zona membrilor

RESURSE

Combaterea corupției și a criminalității organizate în Balcanii de Vest prin consolidarea cooperării regionale în materie de recuperare a activelor

Cele mai recente știri

Conferința de încheiere a proiectului de consolidare a cooperării regionale în ceea ce privește practicile de recuperare a activelor în Europa de Sud-Est (VIDEO)

După doi ani de implementare a proiectului regional „Consolidarea luptei împotriva corupției în Europa de Sud-Est prin îmbunătățirea măsurilor de confiscare a activelor”, finanțat de guvernul Regatului Unit și sprijinit de Fundația Konrad Adenauer, partenerii de...

citește mai mult

Despre platformă

Punerea eficientă în aplicare a legislației este imposibilă în lipsa schimbului de cunoștințe și de experiență. Atât Centrul AIRE, cât și RAI l-au declarat drept primă prioritate, aducând laolaltă judecători, procurori și alți experți care își desfășoară activitatea în domeniul recuperării activelor. Aceste eforturi au condus la admiterea necesității instituirii Platformei de recuperare a activelor.

Punerea în aplicare eficientă a legislației naționale și a standardelor internaționale reprezintă un aspect esențial al luptei împotriva criminalității și joacă un rol important în consolidarea încrederii publicului atât în instituțiile naționale, cât și în cele internaționale. Platforma regională de recuperare a activelor este un instrument conceput pentru practicieni, dar se speră că platforma va fi utilă și cadrelor universitare, factorilor de decizie, jurnaliștilor și studenților pentru a avea acces la resurse, știri și informații actualizate cu privire la cele mai recente evoluții relevante pentru regiune.

Platforma este menită să:

faciliteze comunicarea și schimbul de bune practici între practicienii din domeniul recuperării activelor

să ofere acces la ghiduri și la alte resurse și

să devină un instrument de promovare a ideilor și a inițiativelor de consolidare a statului de drept și de combatere a criminalității organizate și a corupției

Prin intermediul acestei platforme, dorim să asigurăm o mai mare informare și să contribuim la sensibilizarea publicului cu privire la recuperarea activelor ca unul dintre instrumentele-cheie în combaterea corupției și a criminalității organizate. Ca instrument online, platforma sprijină funcționarea rețelei AR.

Despre proiect

Cu sprijinul guvernului britanic, Centrul AIRE, în cooperare cu secretariatul RAI, pune în aplicare un proiect cu o durată trei ani „Combaterea corupției și a criminalității organizate în Balcanii de Vest prin consolidarea cooperării regionale în materie de recuperare a activelor”.

Printre jurisdicțiile vizate de proiect se numără Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia, cu participarea Bulgariei, Croației, Moldovei și României.

Proiectul regional de recuperare a activelor se va axa pe:

Intensificarea programelor de consolidare a capacităților pentru instituțiile-cheie, în special prin identificarea și schimbul de bune practici și de lecții învățate

Promovarea cooperării regionale și internaționale în procesul de recuperare a activelor

Monitorizarea punerii în aplicare efective a măsurilor de recuperare a activelor în regiune

Promovarea poveștilor de succes și a bunelor practici în întreaga regiune 

Activitățile includ:

Crearea unei rețele regionale de profesioniști în domeniul recuperării activelor, astfel încât comunicarea, dialogul și cooperarea să poată continua să se dezvolte în regiune, contribuind la integrarea standardelor internaționale relevante.

Sprijinirea negocierilor dintre jurisdicții cu privire la acordurile bilaterale și multilaterale cuprinzătoare privind partajarea activelor, armonizate cu convențiile internaționale și cu cele mai bune practici.

Dezvoltarea și promovarea adoptării unui model standardizat de colectare și analiză a datelor statistice în Balcanii de Vest.

Programe de consolidare a capacităților pentru instituțiile-cheie, în special prin identificarea și schimbul de bune practici și de lecții învățate.