Zona za članove

RESURSI

Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu putem jačanja regionalne saradnje u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Nove vijesti

O platformi

Djelotvorno sprovođenje zakona nije moguće bez razmijene znanja i iskustava. AIRE Centar i RAI postavili su kao prioritet umrežavanje sudija, tužilaca i ostali stručnjake u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim delom što je dovelo je prepoznavanja potrebe za formiranjem Regionalne platforme o oduzimanju imovinske koristi (AR platforme).

Djelotvorno sprovođenje važećeg zakonodavstva, kako nacionalnog tako i međunarodnog, od ključnog je značaja za borbu protiv kriminala i povjerenje javnosti u nacionalne i međunarodne institucije. AR Platforma predstavlja lako dostupnu alatku za praktičare, kao i za pripadnike akademske zajednice, donosioce odluka, novinare i studente, koja im omogućuje pristup relevantnim edukativnim materijalima i publikacijama, novostima i najnovijim zbivanjima od značaja za region, studijama slučajeva i primjerima dobre prakse.

Cilj AR Platforme je da:

olakša komunikaciju i razmenu praksi između praktičara zaduženih za oduzimanje imovinske koristi

omogući pristup vodičima i drugim resursima

postane mehanizam za zagovaranje ideja i inicijativa za jačanje vladavine prava i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Preko ove platforme želimo da dopremo do šire javnosti i ojačamo svest o tome da oduzimanje imovinske koristi predstavlja jedan od ključnih mehanizama za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. AR Platforma je digitalna alatka koja podržava funkcionisanje AR Mreže.

O projektu

AIRE centar i Sekretarijat RAI uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva sprovode trogodišnji projekat pod nazivom „Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu putem jačanja regionalne saradnje u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“.

Ovim projektom su obuhvaćene Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija, a u njemu učestvuju i Bugarska, Hrvatska, Moldavija i Rumunija.

Regionalni projekat o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom se usredsređuje na:

Unapređenje programa jačanja kapaciteta za ključne institucije, naročito putem utvrđivanja i deljenja najbolje prakse i pouka

Podsticanje regionalne i međunarodne saradnje u postupku oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Praćenje djelotvornog sprovođenja mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u regionu

Promovisanje uspješnih priča i pozitivne prakse širom regiona

 

Aktivnosti sprovedene u okviru projekta imaju za cilj:

Uspostavljanje regionalne mreže stručnjaka za oduzimanje imovinske koristi kako bi komunikacija, dijalog i saradnja u regionu nastavili da rastu i doprinijeli ustaljenoj primjeni relevantnih međunarodnih standarda.

Podrška pregovorima između jurisdikcija o sveobuhvatnim bilateralnim i multilateralnim sporazumima o podjeli oduzete imovinske koristi u skladu sa međunarodnim konvencijama i najboljom praksom.

Razvoj i zalaganje za usvajanje standardizovanog modela prikupljanja i analize statističkih podataka o oduzetoj imovini na Zapadnom Balkanu.

Programi jačanja kapaciteta za ključne institucije, naročito putem utvrđivanja i dijeljenja najbolje prakse i pouka.