Zona za članove

RESURSI

Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu putem jačanja regionalne saradnje u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Nove vijesti

Digitalni dokazi i istrage

Digitalni dokazi i istrage

U kontekstu krivičnih pravosudnih sistema digitalni dokazi su otvorili mnogobrojna pitanja, uključujući metode otkrivanja komunikacije, prijenosa dokaznih materijala drugim državama, i njihovu upotrebu u krivičnim postupcima, kao i pitanje osnovanosti i...

read more

O Platformi

Djelotvorno provođenje zakona nije moguće bez razmjene znanja i iskustava. AIRE Centar i RAI postavili su kao prioritet umrežavanje sudija, tužilaca i ostalih stručnjaka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, što je dovelo do prepoznavanja potrebe da se formira Regionalna platforma o oduzimanju imovinske koristi (AR platforma).

Djelotvorno provođenje važećeg zakonodavstva kako nacionalnog, tako i međunarodnog od ključnog je značaja za borbu protiv kriminala i uspostavljanje povjerenja javnosti u nacionalne i međunarodne institucije. AR platforma predstavlja lako dostupnu alatku za praktičare, kao i za pripadnike akademske zajednice, donosioce odluka, novinare i studente, koja im omogućuje da pristupe relevantnim edukativnim materijalima i publikacijama, novostima i najnovijim zbivanjima značajnim za region, studijama slučajeva i primjerima dobre prakse.

Cilj AR platforme je da:

olakša komunikaciju i razmjenu prakse između praktičara zaduženih za oduzimanje imovinske koristi,

omogući pristup vodičima i drugim resursima,

postane mehanizam za zagovaranje ideja i inicijativa za jačanje vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Putem ove platforme želimo da dopremo do šire javnosti i da ojačamo svijest o tome da oduzimanje imovinske koristi predstavlja jedan od ključnih mehanizama za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. AR platforma je digitalna alatka koja podržava funkcionisanje AR mreže. ZONA ZA ČLANOVE

O projektu

AIRE Centar i Sekretarijat RAI uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva provode trogodišnji projekat pod nazivom Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu putem jačanja regionalne saradnje u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Tim projektom su obuhvaćeni Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija a u njemu učestvuju i Bugarska, Hrvatska, Moldavija i Rumunija.

Regionalni projekat o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom se usredsređuje na:

Unapređenje programa jačanja kapaciteta ključnih institucija naročito putem utvrđivanja i dijeljenja najbolje prakse i pouka;

Podsticanje regionalne i međunarodne saradnje u postupku oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom;

Praćenje djelotvornog provođenja mjera za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u regionu;

Promovisanje uspješnih priča i pozitivne prakse širom regiona.

 

Cilj aktivnosti provedenih u okviru projekta su:

Uspostavljanje regionalne mreže stručnjaka za oduzimanje imovinske koristi kako bi komunikacija, dijalog i saradnja u regionu nastavili da rastu i kako bi doprinijeli ustaljenoj primjeni relevantnih međunarodnih standarda.

Podrška pregovorima između jurisdikcija o sveobuhvatnim bilateralnim i multilateralnim sporazumima o podjeli oduzete imovinske koristi u skladu sa međunarodnim konvencijama i najboljom praksom.

Razvoj i zalaganje za usvajanje standardizovanog modela prikupljanja i analize statističkih podataka o oduzetoj imovini na Zapadnom Balkanu.

Programi jačanja kapaciteta ključnih institucija naročito putem utvrđivanja i dijeljenja najbolje prakse i pouka.