Događaji

Koordinacioni sastanak posvećen mapiranju projekata pružanja tehničke pomoći u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom koji se sprovode na Zapadnom Balkanu

Koordinacioni sastanak posvećen mapiranju projekata pružanja tehničke pomoći u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom koji se sprovode na Zapadnom Balkanu održan je 27. septembra 2021. godine. Sastanak je organizovan sa ciljem jačanja svesti...

read more