Događaji

Koordinacioni sastanak posvećen mapiranju projekata pružanja tehničke pomoći u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom koji se sprovode na Zapadnom Balkanu

Koordinacioni sastanak posvećen mapiranju projekata pružanja tehničke pomoći u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom koji se sprovode na Zapadnom Balkanu održan je 27. septembra 2021. godine. Sastanak je organizovan sa ciljem jačanja svesti...

read more

Predstavljanje Izvještaja o realizaciji projekta „Djelotvorno sprovođenje mjera oduzimanja imovine na Zapadnom Balkanu: prikaz regionalne metodologije za praćenje, ključnih mjerila i studija slučaja dobre prakse“

AIRE centar je u partnerstvu sa Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI) i uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva 9. decembra 2020. godine organizovao predstavljanje njihovog izvještaja o djelotvornom sprovođenju mjera oduzimanja imovine na Zapadnom Balkanu...

read more