Događaji

Digitalni dokazi i istrage

U kontekstu krivičnih pravosudnih sistema digitalni dokazi su otvorili mnogobrojna pitanja, uključujući metode otkrivanja komunikacije, prijenosa dokaznih materijala drugim državama, i njihovu upotrebu u krivičnim postupcima, kao i pitanje osnovanosti i...

read more

Koordinacioni sastanak posvećen mapiranju projekata pružanja tehničke pomoći u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom koji se sprovode na Zapadnom Balkanu

Koordinacioni sastanak posvećen mapiranju projekata pružanja tehničke pomoći u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom koji se sprovode na Zapadnom Balkanu održan je 27. septembra 2021. godine. Sastanak je organizovan sa ciljem jačanja svesti...

read more