Mujanović: Možemo izgraditi društvo u kojem se kriminal ne isplati
Objavljeno: 9, Decembar 2022.
|EN|

“Regionalnom saradnjom možemo izgraditi društvo u kojem se kriminal ne isplati”, poručio nam je profesor Eldan Mujanović na početku razgovora. Profesor Mujanović je nacionalni koordinator regionalnog projekta AIRE Centra i Regionalne antikorupcijske inicijative koji se fokusira na pitanja povrata imovine i upravljanja i koji okuplja stručnjake iz ove oblasti u širem regionu Zapadnog Balkana.

“Već smo napravili veliki iskorak lansiranjem regionalne AR mreže i nove web-platforme koja će služiti za razmjenu podataka i korisnih informacija. Moramo stvoriti okvir da upoznamo javnost sa temom, da informišemo i educiramo donosioce odluka i prepoznamo prednosti poboljšane komunikacije cijelog regiona“, dodao je profesor Mujanović.

U priči o oduzimanju imovine kao važno pitanje pojavljuje se proširena konfiskacija. Taj pojam se odnosi kako na imovinsku korist stečenu krivičnim djelom za koju se sudi optuženom, tako i na imovinsku korist za koju se pretpostavlja da je stečena ranijim kriminalnim radnjama, kada okrivljeni nije dokazao da ju je stekao na zakonit način.

“Proširena konfiskacija pogađa ‘karijerne’ profesionalne izvršioce teških krivičnih djela, prije svega organizovanog kriminala, korupcije, finansijskih prevara i transnacionalnog kriminala. S obzirom na to da je institut zasnovan na međunarodnom pravu, tačnije na konvencijama UN i Vijeća Evrope, te pravu EU, većina država je uvela u svoje nacionalno zakonodavstvo odredbe o produženom oduzimanju imovine, kako bi proširila obim povrata imovine i ‘popustila’ standarde dokazivanja, jer prošireno oduzimanje podrazumijeva uravnotežen teret dokazivanja i obavezu okrivljenog da dokaže zakonito porijeklo predmetne imovine”, pojašnjava profesor Mujanović.

Saradnja sa pravosudnim institucijama širom regije, koja se provodi uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, pokazuje da su važni razmjena dobre prakse i poboljšanje veza između stručnjaka u ovoj oblasti.

„Ključna karakteristika organizovanog kriminala sa transnacionalnim elementima jeste da se ovakva djela vrlo često vrše isključivo sa namjerom stjecanja imovinske koristi, najčešće krijumčarenjem nelegalne (droga, oružje i eksploziv, ljudi kao žrtve trgovine itd.) i legalne (visokoakcizne) robe. Tu se pojavljuju transakcije kojima organizovane kriminalne grupe stječu ogromnu ekonomsku dobit. Ta dobit je toliko velika da podriva ne samo ekonomske sisteme pojedinih država već i same demokratske procese i vladavinu prava. Miješanje u legalne ekonomske i finansijske strukture i korupcija su neki od ‘pratećih alata’ organiziranog kriminala. Ne zaboravimo, da bi podmićivale javne službenike, kriminalne grupe moraju imati novac koji pribavljaju svojim primarnim kriminalnim aktivnostima. Oni koji posjeduju kriminalnu imovinu tu imovinu koriste za konsolidaciju i proširenje svoje tzv. zlonamjerne aktivnosti, uključujući korupciju koja ih štiti od krivičnog gonjenja i koja im osigurava legalizaciju imovine u koju ulažu prihod stečen kriminalom i na taj način ‘peru’ (legalizuju) novac“, dodao je profesor Mujanović.

Agencije za upravljanje imovinom i dalje se suočavaju sa značajnim izazovima.

“Agencije su sastavni dio sistema krivičnog pravosuđa. One pružaju direktnu podršku i pomoć nadležnim tužilaštvima i sudovima koji preduzimaju korake da privremeno i trajno oduzmu imovinsku korist stečenu kriminalom. S obzirom na to da takve institucije nisu ni postojale do prije nekoliko godina, sada možemo reći da agencije za upravljanje imovinom u Sarajevu i Banjoj Luci imaju solidan kapacitet da upravljaju raznim oblicima pokretne i nepokretne imovine oduzete odlukama nadležnih sudova, imovinom vrijednom desetine miliona konvertibilnih maraka. Te agencije su isključivo u službi pravosuđa i one upravljaju samo imovinom koju tužioci i sudovi uspiju da identifikuju i oduzmu. Od tog trenutka agencije su zadužene da čuvaju vrijednost oduzete imovine i da je koriste u javnom opštem interesu i , koliko god je to moguće, u opštedruštvene svrhe”, dodao je naš sagovornik.

Istovremeno, profesor Mujanović je upozorio na važnost saradnje svih institucija.

„Oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalom najvažniji je instrument u borbi protiv teških oblika organizovanog kriminala. Postoje razlike u načinima na koje jurisdikcije širom regiona regulišu to pitanje, ali izazovi su isti. Ne možemo napredovati bez međusobne saradnje policije i pravosudnih i drugih organa”, zaključio je profesor Mujanović .