Resursi

Komunikacija među praktičarima u oblasti oduzimanja imovinske koristi stvara prilike za saradnju, utvrđivanje i razmjenu najbolje prakse i pouka, čime se podstiču dalja istraživanja i razmjena informacija. Stoga su AIRE Centar i RAI razvili bazu resursa koja sadrži najvažnije raspoložive dokumente i podatke o izazovima sa kojim se suočavaju stručnjaci u ovoj oblasti u praksi.

Pristupite rezimeima ključnih presuda Evropskog suda za ljudska prava, upoznajte se podrobnije sa predmetima iz zemalja Zapadnog Balkana i pristupite zakonodavstvu o oduzimanju imovinske koristi zemalja iz cijelog regiona.

Pored toga, u odjeljku Resursi možete naći strateške dokumente i akcione planove u vezi sa oduzimanjem imovinske koristi u regionu, prezentacije stručnjaka i informacije o trendovima u ovoj oblasti širom Evrope. Slobodno nam se obratite ako želite da podijelite primjere dobre prakse, relevantne dokumente i podatke.

Studije slučaja

Oduzimanje imovine od trećih lica - Albanija

Finansijska istraga i međunarodna saradnja - Bosna i Hercegovina

ODUZIMANJE NEZAKONITO STEČENE IMOVINE PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DJELOM U FEDERACIJI BiH

Oduzimanje imovine od trećih lica - Crna Gora

Prošireno oduzimanje - Crna Gora

Krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga - Crna Gora

Trajno oduzimanje - Kosovo

Trajno oduzimanje imovine - Kosovo

TRAJNO ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI U SEVERNOJ MAKEDONIJI

Trajno oduzimanje predmeta i imovinske koristi ostvarenih krivičnim djelom - Sjeverna Makedonija

Kriterijumi dokazivanja - Srbija

ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA U REPUBLICI SRBIJI

Praksa ESLjP

Shorazova protiv Malte

Mart, 2022

DOWNLOAD

Milorad Ulemek protiv Srbije

Februar, 2021

DOWNLOAD

G.I.E.M. S.R.L. I DRUGI PROTIV ITALIJE

Juni, 2018

DOWNLOAD

AL-DULIMI I MONTANA MANAGEMENT INC. PROTIV ŠVICARSKE

Juni, 2016

DOWNLOAD

GOGITIDZE i DRUGI protiv GRUZIJE

Maj, 2015

DOWNLOAD

GREJSON i BARNAM protiv UJEDINJENOG KRALJEVSTVA

Septembar, 2008

DOWNLOAD

AIR CANADA protiv UJEDINJENOG KRALJEVSTVA

Maj, 1995

DOWNLOAD

PREDMET RAIMONDO protiv ITALIJE

Februar, 1994

DOWNLOAD

AGOSI protiv UJEDINJENOG KRALJEVSTVA

Oktobar, 1986

DOWNLOAD

Zakonodavstvo

Krivični zakonik (Crna Gora)

Mart 31, 2021

DOWNLOAD

Zakonik o krivičnom postupku (Republika Srbija)

Decembar 1, 2019

DOWNLOAD

Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću (Crna Gora)

Septembar 23, 2019

DOWNLOAD

Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela (Republika Srbija)

April 15, 2013

DOWNLOAD

Zakonik o krivičnom postupku (Crna Gora)

Septembar 1, 2011

DOWNLOAD