Galerija

Multidisciplinarni trening o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog djela

Budva, 18-19. mart 2022.

Treći koordinacioni sastanak pružatelja tehničke pomoći u oblasti oduzimanja nezakonito stečene imovine

Beograd, 29. juni 2022.

Sastanak: Sveobuhvatna, učinkovita i transparentna statistika o oduzetoj imovini kao ključno sredstvo u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala

Priština, 1. mart 2022.

Sastanak o standardizovanom prikupljanju tačnih i sveobuhvatnih statističkih podataka o oduzetoj imovini

Beograd, 28. decembar 2021.

Konferencija o efektivnom oduzimanju imovine stečene kriminalnom aktivnošću u skladu sa evropskim standardima

Skoplje, 5. novembar 2021.

Završna konferencija Regionalnog projekta „Borba protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi: Jačanje saradnje u oblasti oduzimanja imovine stečene kriminalnom aktivnošću“

Beograd, Podgorica, Priština, Skoplje, Sarajevo, Tirana, 9. mart 2021.

Sastanak „Regionalni sporazumi o podjeli oduzete imovine”

Beograd, 10-11. februar 2020

Peer-to-peer posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu: Dobre prakse u oblasti oduzimanja imovine stečene kriminalnom aktivnošću

London, 20-24. maja 2019.

Obuka „Efektivno oduzimanje imovine stečene kriminalnom aktivnošću: Pravni standardi i dobre prakse”

Budva, 14-15. maj 2019.

Obuka „Efektivno oduzimanje imovine stečene kriminalnom aktivnošću: Pravni standardi i dobre prakse”

Beograd, 28-29. novembar 2019.

Peer-to-peer posjeta rumunskim javnim institucijama uključenim u proces oduzimanja imovine stečene kriminalnom aktivnošću: “Istraga korupcije i oduzimanje imovine stečene kriminalnom aktivnošću – djelotvorni alati i metode”

Bukurešt, 4-6. decembar 2018.