Prvi sastanak Regionalne mreže učesnika u projektu – praktičara u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom
Objavljeno: 16, Decembar 2021.

AIRE Centar je zajedno sa Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI) i uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva 15. decembra 2020. godine organizirao prvi sastanak Regionalne mreže učesnika u projektu, stručnjaka za oduzimanje imovinske koristi.

Skupu su prisustvovali predstavnici svih zemalja koje učestvuju u regionalnom projektu AIRE Centra o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Sastanak je organiziran pod pokroviteljstvom AIRE Centra u okviru njegovog regionalnog projekta posvećenog jačanju saradnje u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Jugoistočnoj Evropi, u sklopu borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.