Prvi sastanak Regionalne mreže učesnika u projektu – praktičara u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom
Objavljeno: 16, Decembar 2021.

AIRE centar je 15. decembra 2020. godine u partnerstvu sa Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI) i uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva organizovao prvi sastanak Regionalne mreže učesnika u projektu, stručnjaka za oduzimanje imovinske koristi.

Skupu su prisustvovali predstavnici svih zemalja koje učestvuju u regionalnom projektu AIRE centra o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Sastanak je organizovan pod pokroviteljstvom regionalnog projekta AIRE centra posvećenog jačanju saradnje u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Jugoistočnoj Evropi u sklopu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.