Koordinacioni sastanak posvećen mapiranju projekata pružanja tehničke pomoći u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom koji se sprovode na Zapadnom Balkanu
Objavljeno: 27, Septembar 2021.
|AL|EN|MK|

Koordinacioni sastanak posvećen mapiranju projekata pružanja tehničke pomoći u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom koji se sprovode na Zapadnom Balkanu održan je 27. septembra 2021. godine.

Sastanak je organizovan sa ciljem jačanja svesti o postojećim i planiranim projektima posvećenim oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u regionu Zapadnog Balkana. Njegovi učesnici su razmotrili korist od sazivanja redovnih koordinacionih sastanaka pružalaca tehničke pomoći u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom na Zapadnom Balkanu.

Učesnici sastanka su se usredsredili na oduzimanje imovinske koristi na nacionalnom i međunarodnom planu, konkretno na finansijske istrage, zamrzavanje i privremeno i trajno oduzimanje, upravljanje oduzetom imovinom, međunarodnu saradnju, raspolaganje i upotrebu oduzete imovine, kao i prikupljanje statističkih podataka od oduzetoj imovini.

Nakon sastanka je sačinjen izveštaj u kojem su mapirani regionalni projekti o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u cilju utvrđivanja nedostataka u podršci korisnicima i izbegavanja preklapanja aktivnosti pružalaca tehničke pomoći u regionu.