Završna konferencija realizatora projekta jačanja regionalne saradnje u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Jugoistočnoj Evropi (VIDEO)
Objavljeno: 9, Mart 2021.

AIRE centar je u partnerstvu sa Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI) 9. marta 2021. održao završnu konferenciju na kojoj je predstavio rezultate dvogodišnjeg projekta posvećenog jačanju regionalne saradnje u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Jugoistočnoj Evropi. Na konferenciji je predstavljen završni izvještaj o napretku ostvarenom tokom realizacije projekta, a učesnici su dobili priliku da komentarišu svoj rad, kao i trenutne i buduće napore usmjerene na suzbijanje korupcije i borbu protiv organizovanog kriminala.

Konferenciji su prisustvovali regionalni stručnjaci, kao i vodeće međunarodne ličnosti u sprovođenju zakona i oduzimanju imovinske koristi. Ključni govornici na skupu su obuhvatali Tim-a Eicke-a, sudiju Evropskog suda za ljudska prava izabranog u ime Ujedinjenog Kraljevstva, Hanne Juncher, izvršnog sekretara Grupe država za borbu protiv korupcije, i Burkhard-a Muhl-a, direktora Evropskog centra za borbu protiv finansijskog i privrednog kriminala pri EUROPOL-u.

AIRE centar je u periodu od 2018. do 2021. godine sarađivao sa sudijama, tužiocima i donosiocima odluka u šest jurisdikcija. U tom periodu je pripremio posebne publikacije o oduzimanju imovinske koristi, organizovao obuke i studijske posjete, kao i postavio temelje za standardizovano prikupljanje i analizu statističkih podataka o oduzetoj imovini širom regiona. Sprovođenje ovog projekta je doprinijelo i određivanju oduzimanja imovinske koristi kao regionalnog političkog cilja i pripremilo teren za uspostavljanje regionalne mreže praktičara i stručnjaka za oduzimanje imovinske koristi.

Konferencija je održana u hibridnom formatu. Centralni skup, kojem su prisustvovali govornici i na kojem je predstavljen izvještaj, održan je u Sarajevu, a sa njima su preko video linka bili povezani učesnici okupljeni u šest regionalnih centara u svim jurisdikcijama. Sprovođenje projekta i završni skup je podržala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a pomoć AIRE centru i RAI je pružila i Fondacija Konrad Adenauer.