Regionalni webinar o djelotvornim mjerama oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, pravnim standardima, izazovima i dobroj praksi
Objavljeno: 10, Februar 2021.
|AL|EN|MK|

AIRE centar je u partnerstvu sa Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI) i uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva 9. februara 2021. godine organizovao regionalni webinar o djelotvornom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, pravnim standardima, izazovima i dobroj praksi.

Webinar su pratili praktičari u oblasti oduzimanja imovinske koristi i predstavnici pravosudnih institucija diljem Jugoistočne Evrope.

Učesnicima su se na skupu obratili sudija Krunskog suda u Southwark-u Michael Hopmeier koji je govorio kada, zašto i kako se u Britaniji privremeno i trajno oduzima imovinska korist; sudija Vrhovnog suda Sjeverne Makedonije Mirjana Lazarova Trajkovska, koja je govorila o odnosu između mjera oduzimanja imovinske koristi i standarda ljudskih prava, naročito EKLJP; profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu dr. Eldan Mujanović, koji je govorio o nedavnoj sudskoj praksi proširenog oduzimanja u BiH; i sudija Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije Radmila Dragičević-Dičić, koja je govorila o primjerima dobre prakse iz sistema oduzimanja imovinske koristi u Srbiji i poukama.

Skup je organizovan pod pokroviteljstvom regionalnog projekta AIRE centra posvećenog jačanju regionalne saradnje u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Jugoistočnoj Evropi.