Online bilateralni sastanak predstavnika Albanije i Kosova* o međunarodnoj saradnji u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom
Objavljeno: 4, Februar 2021.
|AL|EN|MK|

AIRE centar je u partnerstvu sa Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI) i uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva 3. februara 2021. godine organizovao online bilateralni sastanak predstavnika Albanije i Kosova* o unapređenju međunarodne saradnje u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstava pravde Albanije i Kosova* koji su razmijenili mišljenja i imali prilike da razgovaraju sa relevantnim nacionalnim projektnim koordinatorima.

Skup je organizovan pod pokroviteljstvom regionalnog projekta AIRE centra posvećenog jačanju saradnje u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.