Online bilateralni sastanak predstavnika Albanije i Kosova* o međunarodnoj saradnji u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom
Objavljeno: 4, Februar 2021.
|AL|EN|MK|

AIRE Centar je zajedno sa Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI) i uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva 3. februara 2021. godine organizirao online bilateralni sastanak predstavnika Albanije i Kosova* o unapređenju međunarodne saradnje u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Na sastanku su učestvovali predstavnici ministarstava pravde Albanije i Kosova*, koji su razmijenili mišljenja i koji su imali priliku da razgovaraju sa relevantnim nacionalnim projektnim koordinatorima.

Skup je organiziran pod pokroviteljstvom AIRE Centra u okviru regionalnog projekta posvećenog jačanju saradnje u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.