Oduzimanje imovinske koristi pribavljene korupcijom i teškim i organizovanim kriminalom (Pregled međunarodnih i evropskih standarda, smernica i relevantne prakse Evropskog suda za ljudska prava)
|AL|EN|MK|
Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim delom predstavlja jednostavnu ideju: radi se o zakonitom povraćaju nezakonito stečene imovine. Međutim, oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim delom predstavlja složenu i višedimenzionalnu oblast prava, koja često iziskuje sprovođenje složenih praktičnih postupaka u kojima učestvuju brojne strane i jurisdikcije. U ovoj publikaciji je data sveobuhvatna analiza međunarodnih standarda i sudske prakse o oduzimanju imovinske koristi koja treba da pomogne pravnim stručnjacima da se izbore sa izazovima vezanim za delotvorno trajno oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim delom. U njoj su dati uvidi i smernice zasnovane na međunarodnim standardima i pravnim presedanima. Ovi međunarodni instrumenti služe kao dragoceni kompasi za produbljivanje razumevanja međunarodne saradnje u oduzimanju nezakonito pribavljene imovinske koristi.

Izdavač(i): AIRE centar

Urednici/e: Biljana Braithwaite, Catharina Harby, Nevena Kostić

Godina izdavanja: 2024.

PREUZMI PUBLIKACIJU