Despre noi

Centrul AIRE și RAI – Cooperarea regională ca piatră de temelie a combaterii eficiente a criminalității organizate și a corupției

Programul Centrului AIRE pentru Balcanii de Vest și Inițiativa Anticorupție regională (RAI) și-au unit forțele pentru a extinde și a îmbunătăți capacitățile sistemelor judiciare și ale instituțiilor regionale de combatere a corupției și a criminalității organizate în Balcanii de Vest, Bulgaria, Croația, Moldova și România prin consolidarea cooperării regionale în materie de recuperare a activelor. Cu sprijinul guvernului Regatului Unit, RAI și Centrul AIRE au dezvoltat Rețeaua regională de experți în recuperarea activelor, care își desfășoară activitatea în colaborare cu instituții judiciare, factori de decizie, profesioniști din domeniul recuperării activelor și cadre universitare.

Centrul AIRE este o organizație neguvernamentală care promovează informarea cu privire la drepturile conferite de legislația Uniunii și oferă sprijin victimelor încălcărilor drepturilor omului. O echipă de avocați internaționali oferă informații, sprijin și consiliere cu privire la normele juridice ale Uniunii Europene și ale Consiliului Europei. Aceasta are o experiență deosebită în litigii în fața Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg și a participat la mai mult de 150 de procese. De douăzeci de ani, Centrul AIRE și-a construit o reputație de neegalat în Balcanii de Vest, desfășurându-și activitatea la toate nivelurile sistemelor de justiție din regiune. Centrul își desfășoară activitatea în strânsă cooperare cu ministerele justiției, cu centrele de formare judiciară și cu instanțele constituționale și supreme pentru a coordona, susține și sprijini proiecte de dezvoltare și reformă pe termen lung a statului de drept. Centrul AIRE cooperează, de asemenea, cu sectorul ONG-urilor din întreaga regiune pentru a contribui la promovarea reformei juridice și a respectării drepturilor fundamentale. Întreaga sa activitate s-a bazat întotdeauna pe garantarea faptului că oricine poate beneficia practic și efectiv de drepturile sale legale. În practică, acest lucru a însemnat promovarea și facilitarea punerii în aplicare corespunzătoare a Convenției europene a drepturilor omului, sprijinirea procesului de integrare europeană prin consolidarea statului de drept și asigurarea recunoașterii depline a drepturilor omului și încurajarea cooperării între judecătorii și profesioniștii din domeniul juridic din întreaga regiune.

Inițiativa regională anticorupție (RAI) este o organizație interguvernamentală regională a cărei misiune este de a coordona cooperarea regională pentru a sprijini eforturile de combatere a corupției prin furnizarea unei platforme comune de discuții prin schimbul de cunoștințe și de bune practici. RAI acționează ca un centru regional prin care guvernele din regiune își pot combina eforturile pentru a contribui la combaterea corupției în Europa de Sud-Est. RAI are nouă state membre: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Moldova, Muntenegru, Macedonia, România și Serbia, în timp ce Georgia, Polonia și Slovenia au statutul de observatori.

RAI reprezintă o demonstrație concretă și vizibilă a angajamentului țărilor sale membre față de lupta continuă, concertată și coordonată împotriva corupției în Europa de Sud-Est. RAI a construit o platformă regională comună pentru discuții între guverne și societatea civilă și și-a îndeplinit în mod eficient misiunea prin formare personalizată, învățare reciprocă și schimb de produse de informare moderne, de instrumente inovatoare de comunicare și schimb de bune practici într-un cadru multidisciplinar.

 

Despre rețea

Rețeaua regională de recuperare a activelor (rețeaua AR) asigură că dialogul, comunicarea și cooperarea în regiune pot continua să se dezvolte, contribuind la integrarea standardelor internaționale relevante.

Rețeaua AR este un spațiu rezervat profesioniștilor și experților din domeniu pentru consolidarea legăturilor și a colaborării. Obiectivul este de a promova parteneriatele și de a încuraja o abordare regională a recuperării activelor. Rețeaua AR creează un cadru în care dialogul și cooperarea în regiune pot continua să se dezvolte, contribuind la punerea în aplicare și integrarea standardelor internaționale relevante în întreaga regiune.

Criminalitatea nu cunoaște frontiere. Cu toate acestea, instituțiile care luptă împotriva criminalității sunt limitate de frontiere și de jurisdicții. Principalele provocări cu care se confruntă instituțiile în misiunea lor de a combate impunitatea sunt legate tocmai de această diferență. Începând din 2018, Centrul AIRE și Inițiativa regională anticorupție (RAI) au realizat un proiect regional de consolidare a capacității instituțiilor-cheie de a pune în aplicare în mod eficient măsurile de recuperare a activelor, cu accent pe încurajarea cooperării regionale în cazurile de recuperare a activelor. Proiectul a condus deja la îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește competențele și capacitatea jurisdicțiilor din Europa de Sud-Est de a pune în aplicare regimuri eficiente de recuperare a activelor. În prezent, este esențial să continuăm să dezvoltăm aceste competențe și să includem cele mai bune practici în abordarea cazurilor de recuperare a activelor, pentru a asigura beneficiile proiectului pentru anii următori.

Cooperarea transfrontalieră este, în mod evident, esențială pentru măsurile de combatere a corupției. Obiectivul rețelei AR este, prin urmare, de a crea o rețea vastă de judecători, procurori, reprezentanți ai agențiilor de gestionare a activelor, cadre universitare și alți profesioniști pentru a consolida cooperarea regională în ceea ce privește confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni. Rețeaua AR are rolul de a îmbunătăți comunicarea și colaborarea dintre profesioniștii din regiune, conducând, în cele din urmă, la o intensificare a cooperării internaționale în cazurile de recuperare a activelor și la integrarea și alinierea standardelor internaționale și a celor mai bune practici în acest context. Prin urmare, aceasta va constitui o parte centrală a programelor de consolidare a capacităților.

Rețeaua va permite membrilor să identifice și să facă schimb de bune practici, de tehnici de soluționare a problemelor și de lecții învățate. O poveste de succes din Macedonia de Nord, de exemplu, poate inspira experți din Muntenegru să pledeze pentru modificarea legislației lor naționale pentru a contribui la reproducerea unui astfel de succes peste graniță. În mod similar, exemplele de mecanisme efective de recuperare a activelor în Bosnia și Herțegovina pot servi drept ghid util pentru practicienii din Serbia.

Țările din regiune nu numai că sunt apropiate din punct de vedere geografic, dar fiecare dintre ele se confruntă cu provocări similare, bazate pe cauze sociale, politice și istorice comune. În consecință, cunoștințele și experiența dobândite în cadrul unei jurisdicții pot servi cu ușurință pentru a ajuta o alta.

Promovarea cooperării regionale și internaționale în procesul de recuperare a activelor este esențială în procesul de punere în aplicare eficientă a măsurilor de recuperare a activelor. Colaborarea în desfășurarea activității este modalitatea cea mai eficientă de monitorizare a punerii în aplicare eficiente a măsurilor de recuperare a activelor în regiune. Pe baza experiențelor din întreaga regiune, Rețeaua va constitui un instrument esențial pentru promovarea armonizării standardelor și practicilor.

Deși este clar că jurisdicțiile din regiune se confruntă cu provocări similare, este, de asemenea, important să se țină seama de diferențele dintre sistemele naționale din regiune și să se încerce o mai bună înțelegere a acestora. Astfel, fiecare sesiune de formare, reuniune și eveniment oferă, de asemenea, posibilitatea ca membri să împărtășească informații cu privire la particularitățile sistemelor lor naționale.

În cele din urmă, prin promovarea poveștilor de succes, Rețeaua poate și trebuie să aducă subiectul recuperării activelor mai aproape de public. Misiunea de punere eficientă în aplicare a măsurilor de recuperare a activelor va fi îndeplinită numai cu un sprijin public mai larg. Printr-o mai bună înțelegere a mecanismelor de combatere a criminalității, rețeaua AR poate continua să crească atât în ceea ce privește numărul de membri, cât și în audiență. Prin urmare, aceasta își va îndeplini obiectivul principal, și anume acela de a aduce oameni împreună pentru a învăța unii de la alții și pentru a se bucura de avantajele reciproce care rezultă din adoptarea unei abordări bazate pe colaborare.

Membrii rețelei AR

Platforma are, de asemenea, o zonă destinată exclusiv membrilor. Prin intermediul acestei zone, membrii pot solicita și primi sprijin din partea administratorilor Platformei. Zona oferă informații despre membrii rețelei, precum și cu privire la alte servicii, inclusiv înregistrarea la evenimente. Dacă sunteți deja membru, accesați zona AICI. Dacă doriți să deveniți membru al rețelei AR, vă rugăm să ne scrieți la adresa.