Manual privind instrumentele și bunele practici utilizate în cooperarea internațională în scopul recuperării activelor
| AL | BA/CRO/MN/SER | BG | EN | MK |
Această publicație concluzionează faptul că informațiile statistice disponibile indică un nivel scăzut de cooperare internațională în domeniul recuperării activelor. Studiul sugerează că factorul care contribuie la această situație este lipsa cunoștințelor referitoare la instrumentele și mijloacele utilizate în cooperarea internațională în vederea recuperării activelor.

Edituri: The AIRE-RAI Project

Autori: Jill Thomas, Lawrence Day, Fiona Jackson

Anul publicării: 2019

OBȚINEȚI PUBLICAȚIE