Doracak mbi kthimin efektiv të aseteve në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare
Në vitin 2017, Qendra AIRE (Këshilla për të Drejta Individuale në Evropë) dhe RAI (Nisma Rajonale Antikorrupsion) filluan të punojnë së bashku për të mbështetur juridiksionet e vendeve të Evropës Juglindore (EJ) për të përmirësuar aftësitë e tyre për kthimin e aseteve. Në vitinë 2018, të dyja organizatat bouan një studim të quajtur Kthimi i aseteve në Ballkanin Perëndimor: analizë krahasuese e legjislacionit dhe e praktikës, i cili u krye pas këshillimeve të gjera me ekspertë rajonalë dhe ndërkombëtarë.

Botuesi(t): Këshilla për të Drejtat Individuale në Evropë (AIRE) Nisma Rajonale Antikorrupsion (RAI)

Autori(ët): Krešimir Kamber, Will Ferris, Catharina Harby, Eriona Haxhia, Artur Selmani, Eldan Mujanović, Darko Datzer, Ganimete Ismajli, Aleksa Ivanović, Mirjana Lazarova Trajkovska, Radmila Dragičević Dičić

Viti i botimit: 2020

SHKARKO PUBLIKIMIN