Годишна конференция на випускниците събра специалисти в областта на възстановяването на активи от ЮИЕ в Тирана
Published on: март 16, 2022
| EN | RO |

Днес Тирана бе център на регионалното сътрудничество между експертите в областта на възстановяването на активи, тъй като Конференцията на преминалите обучения за възстановяване на активи събра повече от 70 професионалисти от Югоизточна Европа, както и експерти от Обединеното кралство. Конференцията е част от проекта „Борба с корупцията и организираната престъпност в Западните Балкани чрез укрепване на регионалното сътрудничество при възстановяване на активи“, който се осъществява от Центъра за консултации за индивидуалните права (AIRE) в сътрудничество със Секретариата на Регионалната антикорупционна инициатива (RAI) и се финансира от правителството на Обединеното кралство.

Днес събрахме съдии, прокурори и експерти от Западните Балкани, както и техни колеги от други юрисдикции, за да обсъдят регионалното сътрудничество при конфискация на облаги от престъпна дейност и инструментите за осигуряване на ефективност на този процес. Конфискацията на облагите от престъпна дейност помага да се премахне най-големият стимул за престъпно поведение – печалбата. Улесняването на възстановяването на активите в региона има решаващо значение за дългосрочната глобална борба срещу корупцията и организираната престъпност. В допълнение, възстановяването на активи засилва общественото доверие в институциите и представлява съществен аспект от усилията за поддържане на върховенството на закона в региона“ – сподели Биляна Брейтуейт, програмен директор на Центъра AIRE за Западните Балкани.

Обединеното кралство за пореден път потвърди сериозната си подкрепа за дейности, свързани с възстановяване на активи, с акцент върху регионалното сътрудничество. „Възстановяването на активи е първостепенен инструмент в борбата срещу организираната престъпност и корупцията, като спомага за по-голяма сигурност и икономическо благополучие на гражданите. Чрез финансирания от Обединеното кралство регионален проект, осъществяван от Центъра AIRE в партньорство със Секретариата на RAI, Обединеното кралство подкрепя засиленото регионално и международно сътрудничество за споделяне на добри практики, проследяване на изпирането на пари и възстановяване на откраднати активи“ – добави Джейсън Айвъри, шарже д’афер в Британското посолство в Тирана.

Десислава Гоцкова, ръководител на Секретариата на RAI, подчерта значението на конфискацията и възстановяването на активи в борбата срещу организираната престъпност. „Регионалното сътрудничество е изключително важно за ефективната борба против корупцията. Като се съобразява с приоритетите на своите държави членки, RAI от много години работи активно в областта на възстановяването на активи и подкрепя усилията на своите членове да укрепят капацитета си за ефективна конфискация на облаги от престъпна дейност. Тази конференция е ярък пример за насърчаването на регионално сътрудничество сред работещите в областта на възстановяването на активи от Югоизточна Европа като най-добрият път напред“ – заключи Гоцкова.