Lufta kundër korrupsionit në Ballkanin Perëndimor: forcimi i bashkëpunimit rajonal në fushën e rikuperimit të aseteve
Korrupsioni është një nga sfidat më të përhapura dhe më të papajtueshme me sundimin e ligjit. Në Evropën Juglindore dhe në të gjithë botën, korrupsioni krijon pengesa për biznesin dhe mundësitë individuale, shkatërron forcën dhe autoritetin e sistemeve të drejtësisë dhe rrjedhje nga arka e shtetit, duke shmangur drejtimin e parave nga përdorimi produktiv dhe përfitues drejt ndërmarrjeve kriminale. Masat efektive të kthimit të pasurive janë thelbësore për luftimin e korrupsionit dhe të gjitha format e krimit. Masa të tilla shërbejnë për të mbrojtur ekonominë e ligjshme, për të forcuar të ardhurat nga taksat, për të gjeneruar pasuri për të mirën publike, për të ndihmuar në mbrojtjen e shtetit ligjor, për të minuar stimujt kriminalë dhe për të parandaluar aktivitetet e paligjshme.

Botuesi(t): Këshillim për të Drejtat Individuale në Evropë (AIRE) Nisma Rajonale Antikorrupsion (RAI)

Autori(ët): Jill Thomas

Viti i botimit: 2021

SHKARKO PUBLIKIMIN