Галерия

Практическо обучение „Законодателство и практика за възстановяване на активи“

Будва, 18-19 март 2022 г.

Трета координационна среща на предоставящите техническа помощ за възстановяване на активи

Белград, 29 юни 2022 г.

Обхватни, ефективни и прозрачни статистически данни за възстановяване на активи като ключов инструмент в борбата срещу корупцията и организираната престъпност

Прищина, 1 март 2022 г.

Среща, посветена на стандартизираното събиране на точни и обхватни статистически данни за възстановяване на активи

Белград, 28 декември 2021 г.

Конференция за ефективно възстановяване на активи в съответствие с европейските стандарти

Скопие, 5 ноември 2021 г.

Заключителна конференция на регионалния проект за възстановяване на активи „Борба с корупцията в Югоизточна Европа: Укрепване на сътрудничеството в областта на възстановяването на активи“

Белград, Подгорица, Прищина, Скопие, Сараево, Тирана, 9 март 2021 г.

Среща „Регионални споразумения за разпределяне на активи“

Белград, 10-11 февруари 2020 г.

Посещение при колеги в Обединеното кралство: Добри практики при възстановяването на активи

Лондон, 20-24 май 2019 г.

Обучение „Ефективно възстановяване на активи: Правни стандарти и добри практики“

Будва, 14-15 май 2019 г.

Обучение „Ефективно възстановяване на активи: Правни стандарти и добри практики“

Белград, 28-29 ноември 2019 г.

Посещение при колеги в румънски национални органи, участващи в процеса на възстановяване на активи: „Разследване на корупция и конфискация на облаги от престъпления – ефективни средства и методи“

Букурещ, 4-6 декември 2018 г.