Първа среща на Регионалната мрежа на участвалите в проекта за възстановяване на активи
Published on: декември 16, 2020
| AL | BA/CRO/MN/SER | EN | MK | RO |

Работещите в сферата на възстановяването на активи в региона трябва да си сътрудничат през граници в борбата с корупцията. Това бе подчертано по време на проекта „Укрепване на борбата с корупцията в Югоизточна Европа чрез подобряване на мерките за изземване на активи“, изпълняван съвместно от Центъра AIRE и Секретариата на RAI с финансиране от правителството на Обединеното кралство.

Обучения, посещения при колеги и други възможности за нетуъркинг и обмен на опит обуславят появата на мрежата на участвалите в проекта. Националните координатори по проекта имат важна роля за поддържане на контакт между професионалистите в съответните им юрисдикции в Западните Балкани, като професионалистите от България, Хърватия, Молдова и Румъния са във връзка със Секретариата на RAI.

По средата на изпълнението на проекта започна породената от COVID-19 пандемия, която доведе до прекъсване развитието на проекта и личните контакти между професионалистите, които бяха свързани чрез него.

Въпреки това идеята за мрежа и за необходимостта от връзка между работещите в сферата на възстановяването на активи в региона нарасна и първата среща на Регионалната мрежа на участвалите в проекта се проведе онлайн на 15 декември 2020 г.

На тази среща съдии, прокурори и професионалисти в сферата на възстановяването на активи от ЮИЕ, които са участвали и са допринесли за проекта, обсъдиха създаването на Регионална мрежа на участвалите в проекта с цел насърчаване и подобряване на регионалното сътрудничество по дела за възстановяване на активи.

Сред редица потенциални ползи от мрежата участниците очертаха значението на възможността за продължаващ обмен на опит при прилагането на сходно законодателство в региона, подобряване на сътрудничеството при обмена на информация за проследяване на активи, както и споделяне на добри практики и улесняване на възпроизвеждането на успехите не само при конфискация, но и в по-широк аспект, свързан с конфискацията на активи.

Срещата даде основата за създаването на Регионална мрежа за възстановяване на активи. Мрежата си поставя за цел да осигури платформа за участвалите в събития по проекта да продължат да развиват своите професионални и работни отношения както на национално, така и на регионално ниво. Също така мрежата ще насърчава професионалистите да си помагат в ежедневната работа и да обменят информация и добри практики, както и да подкрепят националните координатори в работата по проекти, като предоставят информация и коментари „от мястото на събитията“ относно развитието на системите на възстановяване на активи в съответните юрисдикции и в региона. Мрежата възнамерява да създаде набор от експерти – участници в събития по проекта, които могат да предоставят обратна връзка за национални новости, текущи потребности и ключови примери за добри практики при възстановяването на активи.