Instrumenti i najbolje prakse u međunarodnoj saradnji za oduzimanje imovinske koristi – Priručnik za obuku
Priručnik je napisan kao odgovor na datu preporuku. On dopunjuje trenutne aktivnosti za jačanje kapaciteta u Jugoistočnoj Evropi i koristiće se na brojnim obukama posebno namijenjenim tijelima koja su angažovana u oduzimanju nelegalno stečene imovine na međunarodnom planu.

Izdavač(i): Centar za savjete o individualnim pravima u Evropi (AIRE Centar), Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI)

Autor(i): Jill Thomas, Lawrence Day, Fiona Jackson

Godina izdavanja: 2019.

PREUZMI PUBLIKACIJU