Алатки и најдобри практики во меѓународната соработка за враќање на имот – Прирачник
Овој Прирачник е изготвен како реакција на таа препорака. Тој ги дополнува тековните активности за градење на капацитетите на земјите од Југоисточна Европа и ќе се користи на голем број обуки наменети конкретно за поддршка на органите вклучени во меѓународно враќање на имот.

Издавач(и): Центар AIRE (Совети за индивидуални права во Европа) Регионална антикорупциска иницијатива (РАИ)

Автор(и): Џил Томас, Лоренс Деј, Фиона Џексон

Година на издавање: 2019

ДОБИЈ ПУБЛИКАЦИЈА