Вести

Преку 100 судии, обвинители и други експерти од Западниот Балкан учествуваат на конференција за одземање незаконски стекнат имот

Преку 100 судии, обвинители и други експерти од Западниот Балкан учествуваат на конференција за одземање незаконски стекнат имот

Сараево, 15. март 2023 година ― Преку 100 судии, обвинители, професори и други експерти од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија, Србија, Хрватска и Италија се собраа денес во Сараево на конференцијата „Ефективно одземање имот стекнат со...

read more
100 идни судии и јавни обвинители од Северна Македонија учат за важноста што одземањето имот стекнат со кривично дело ја има во борбата против корупцијата и организираниот криминал

100 идни судии и јавни обвинители од Северна Македонија учат за важноста што одземањето имот стекнат со кривично дело ја има во борбата против корупцијата и организираниот криминал

На 2. март во Скопје, AIRE центарот и Регионалната антикорупциска иницијатива, во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители на Северна Македонија, одржаа обука за судии и јавни обвинители во врска со одземање имот стекнат со кривично дело, за процесот на...

read more
Судијката Мирјана Лазарова Трајковска: Јавноста мора да знае што работат судовите, така ја враќаме вербата во владеењето на правото

Судијката Мирјана Лазарова Трајковска: Јавноста мора да знае што работат судовите, така ја враќаме вербата во владеењето на правото

Мирјана Лазарова Трајковска, судијка на Врховниот суд на Северна Македонија и национална координаторка на проектот на AIRE/РАИ за регионално поврзување на експерти од областа на конфискација и управување со имот произлезен од кривично дело, денес истакна дека...

read more

Координативен состанок за мапирање на тековни проекти за пружање на техничка помош во областа на одземање на имотна корист стекната со кривично дело кои се спроведуваат во Западниот Балкан

На 27 септември 2021 година беше оддржан координативен состанок за мапирање на тековни проекти за давање на техничка помош во областа на одземање на имотна корист стекната со кривично дело кои се спроведуваат во Западниот Балкан. Цел на состанокот беше да се подигне...

read more

Завршна конференција во Проектот за зајакнување на регионалната соработка во областа на одземање на имотна корист стекната со кривично дело во Југоисточна Европа (ВИДЕО)

На 9 март 2021 година AIRE центарот во соработка со Регионалната антикорупциска иницијатива (РАИ) ја организираше завршната конференција во својот двегодишен проект, посветен на зајакнување на регионалната соработка во областа на одземање на имотна корист стекната со...

read more

Регионален веб-семинар за ефективни мерки за одземање на имотна корист стекната со кривично дело, правни стандарди, предизвици и добра пракса

На 9 февруари 2021 година AIRE центарот во партнерство со Регионалната антикорупциска иницијатива (РАИ) и со поддршка од Владата на Обединетото Кралство организираше регионален веб семинар (вебинар) на тема ефективно одземање на имотна корист стекната со кривично...

read more

Проект во медиумите

Лазарова-Трајковска: Јавноста мора да знае што работат судовите, така ја враќаме вербата во владеењето на правото

Лазарова-Трајковска: Јавноста мора да знае што работат судовите, така ја враќаме вербата во владеењето на правото

Меѓународната соработка е клуч за борбата против организираниот криминал, а отворениот пристап кон јавноста, објавувањето на пресудите поврзани со организиран криминал, перење пари и корупција е од големо значење за јавноста

read more