Studijska posjeta britanskim institucijama zaduženim za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i borbu protiv privrednog kriminala
Objavljeno: 27, Maj 2019.
|AL|EN|MK|

AIRE Centar je zajedno sa Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI) i uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva organizirao od 20. do 24. maja 2019. godine studijsku posjetu relevantnim britanskim institucijama. Cilj te posjete je bilo upoznavanje stručnjaka i praktičara iz Jugoistočne Evrope sa međunarodnim viđenjima i dobrom praksom u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

U studijskoj posjeti su bili tužioci, sudije, predstavnici pravosudnih institucija i stručnjaci za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom iz cijele Jugoistočne Evrope. Tokom posjete oni su se upoznali sa stavovima predstavnika Službe za rizik i obavještajni rad britanske Uprave prihoda i carina, Odjeljenja za borbu protiv nacionalnog i međunarodnog privrednog kriminala i korupciju Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala, te stručnjaka za “pranje novca” Krunskog suda u Southwarku i Krunskog tužilaštva.

Studijska posjeta je organizirana pod pokroviteljstvom AIRE Centra u okviru njegovog regionalnog projekta posvećenog jačanju regionalne saradnje u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom sa ciljem unapređenja borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.