Prvi sastanak na kojem je uspostavljena Regionalna mreža učesnika – praktičara u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom
Objavljeno: 28, Oktobar 2020.
|AL|EN|MK|

AIRE Centar je zajedno sa Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI) i uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva 27. oktobra 2020. godine uspostavio Regionalnu mrežu učesnika kao platformu za razmjenu informacija i dobre prakse o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Mreža će doprinijeti koordinaciji i saradnji na regionalnom i međunarodnom nivou.

Skupu su prisustvovali predstavnici svih zemalja koje učestvuju u regionalnom projektu AIRE Centra o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Cilj sastanka je bilo uspostavljanje i konsolidacija Regionalne mreže učesnika. Na skupu je razgovarano i o planu da se uspostavi zatvorena platforma zajednice na kojoj bi učesnici u projektu mogli da razmjenjuju resurse i dobru praksu.

Skup je organiziran pod pokroviteljstvom AIRE Centra u okviru njegovog regionalnog projekta posvećenog jačanju saradnje u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, u sklopu borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala u Jugoistočnoj Evropi.